08.12.2020

Pravno obvestilo

Politika zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov


Spletna trgovina, Mitja Tavčar, s.p. (Prva trgovin'ca) (v nadaljevanju Mitja Tavčar s.p.), s sedežem na Suhadole 41 c, 1218 Komenda, zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov  (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih mest.
Podjetje zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov v skladu z zakonom. Mitja Tavčar, s.p. se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.
Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi (fizični ali pravni) osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Mitja Tavčar, s.p. opravljajo določene storitve, bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so brezpogojno potrebni za izvedbo njihove storitve.


Odgovornost Spletne trgovine, Mitja Tavčar, s.p.


Mitja Tavčar, s.p. se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih mestih, s čimer ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak in nepravilnosti med objavljenimi vsebinami. Mitja Tavčar, s.p., avtorji vsebin na spletnih mestih in ustvarjalci/izdelovalci spletnih mest ne prevzemajo odgovornosti za brezpogojno točnost navedenih informacij in s tem za morebitno škodo, izgubljeni dobiček in/ali nepremoženjsko škodo, ki bi jo uporabnik ali uporabnica utrpel/-a zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti oz. motenega delovanja le-tega.


Notranje in zunanje hipertekstualne povezave


Narava svetovnega spleta in spletnih mest Mitja Tavčar, s.p. onemogoča popoln nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave s tega spletnega mesta, zato Mitja Tavčar, s.p. ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav oziroma ki jih vzdržujejo tretje stranke. Uporabniki in uporabnice so sami odgovorni za ustrezno in učinkovito zaščito pred nevarnostmi, ki prežijo nanje ob brskanju po spletu.


Neupoštevanje določb Pravnega obvestila


Mitja Tavčar, s.p. in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih mestih, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V primeru zlorabe vsebin spletnega mesta ali spletnega mesta samega oziroma v primeru kršenja vsakokrat veljavne zakonodaje bo Mitja Tavčar, s.p. storilce kazensko ovadil.

Priljubljene
Vaše priljubljene so prazne
0 Košarica
0 Dodaj obrnjen produkt v košarico Obrnjeni